“พาคุณครูคณิตศาสตร์และภาษาไทยจำนวน 8 ท่าน ไปฝึกอบรม 2 เดือนที่ Illinois State University ในปี พ.ศ. 2549 เป็นการฝึกอบรมที่ช่วยเติมเต็มความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับเด็กพิเศษให้กับคุณครูและตนเอง ผู้เข้าอบรมล้วนแล้วแต่มีความประทับใจและความทรงจำที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอาจารย์ผู้สอนจาก ISU (อาจารย์แต่ละท่านน่ารักมาก) การไปศึกษาดูงานและการสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งน้อง ๆ นักเรียนไทยที่ ISU”